Vad är tecknen på en överdos av fluoxetin?

Fluoxetin är en receptbelagd medicin som kan användas för att behandla depression, ångest eller tvångssyndrom. Vanliga biverkningar av denna medicinering kan innefatta sömnighet, huvudvärk eller diarré. Denna medicinering ska tas precis som föreskrivet av en läkare, eftersom det tar mer än den föreskrivna dosen kan leda till en potentiellt dödlig överdos av Fluoxetin. Några av de normala biverkningarna av denna medicinering kan intensifieras kraftigt om en överdos av Fluoxetin inträffar eller att nya, potentiellt dödliga biverkningar kan utvecklas.

Några av de första tecknen på en eventuell överdos av Fluoxetin kan innefatta extrem dåsighet, yrsel eller förvirring. Patienten kanske inte kan fokusera på de enklaste uppgifterna och kan ha problem med att hålla en konversation. I vissa fall kan patienten börja ha hallucinationer eller kan uppvisa oregelbundet beteende som är helt oskilt för den enskilda individen.

Milda matsmältningsstörningar är normala biverkningar av denna medicinering, men i händelse av en överdosering av fluoxetin kan dessa symtom bli svåra och försvagande. Dessa matsmältningsstörningar inkluderar ofta buksmärta, magskramper eller diarré. Patienten som lider av en överdos av Fluoxetin kan också bli ostadig och kan falla ofta när man försöker gå. Hjärtklappningar eller anfall kan uppstå på grund av överdosering, eller patienten kan förlora medvetandet och falla i en koma.

Eventuella tecken på överdosering av fluoxetin bör betraktas som en medicinsk nödsituation. Utan omedelbar behandling kan patienten utveckla livshotande komplikationer. Stödjande vård kommer att börja på sjukhuset medan blodprov utförs för att bestämma mängden medicinering i blodet och om ytterligare mediciner eller läkemedel har tagits.

Om en överdos av fluoxetin misstänks kan aktivt kol användas för att absorbera något av medicinen från kroppen och förhindra ytterligare skador. Ytterligare mediciner kan användas för att framkalla kräkningar, eller ett rör kan användas för att pumpa maginnehållet ur kroppen. Livsstödsåtgärder som syreterapi kan behövas i vissa situationer. Om överdosering anses vara avsiktlig kan en psykologisk utvärdering utföras när patienten har stabiliserats medicinskt. I vissa situationer kan patienten komma in på en mentalvård eller psykologisk anläggning för att genomgå ytterligare behandling, särskilt om patienten anses vara en fara för sig själv eller andra.