Vad är symtomen på glykosuri?

Symptom på glykosuri, där urin innehåller glukos, kan variera beroende på orsaken, det kan inkludera diabetes, infektion, graviditet eller en sällsynt sjukdom som kallas njur glykosuri. Vissa patienter kan vara asymptomatiska, i vilket fall problemet identifieras under rutinmässig urinalys eller medicinsk upparbetning. Andra kan ha problem som buksmärtor, törst eller högt blodsocker. Att bestämma orsaken är viktig för den medicinska leverantören, som behöver utveckla en behandlingsplan baserad på varför patientens njurar inte kan filtrera glukos på lämpligt sätt.

I de flesta friska individer behåller njurarna glukos eftersom det är användbart för en mängd metaboliska funktioner. När njurfunktionen minskar eller blodet överbelastas med glukos, kan njurarna börja utsöndra det i urinen. Historiskt kan det upptäckas genom provning av urinen och kontroll av en distinkt söt doft. Nutida läkare har ett mindre obehagligt sätt att testa, med hjälp av en enkel mätsticka i ett urinprov för att kontrollera glukos.

En potentiell anledning att ha glykosuri är ett godartat tillstånd som kallas renal glykosuri, i vilket fall patienten inte kan ha några symtom. En läkare kan begära några ytterligare test för att bekräfta orsaken. Gravida kvinnor kan också skicka lite glukos i urinen utan att det är ett symptom på medicinska problem, men det kan dock också vara ett varningsskylt för graviditetsdiabetes, så det kräver viss uppföljningstestning.

Hos patienter med diabetes kan den vanligaste orsaken till glykosuri, symptom vara frekvent urinering, överdriven törst och uttorkning. Dessa patienter passerar stora volymer vatten tillsammans med glukosen, vilket gör att de känner sig uttorkade. Diabetespatienter kommer också att ha högt blodsocker, vilket kan bestämmas med ett snabbt fingersticktest eller mer omfattande blodkemisk testning. En fullblodspanel kan rekommenderas för att kontrollera andra hälsoindikatorer, vilket kan vara till hjälp vid upparbetandet av en patient som presenterar ett nytt fall av diabetes eller söker behandling för dåligt kontrollerad diabetes.

Njurstörningar inklusive infektioner kan ibland orsaka detta tillstånd. Dessa tillstånd kan orsaka symtom som smärta i njureområdet, svårighet att urinera och feber. Test av urinen kan visa ett stort antal vita blodkroppar, proteiner och andra indikatorer som hjälper en medicinsk leverantör att bestämma problemets natur. Om en patient har höga nivåer av vita blodkroppar och buksmärta, är den sannolika orsaken till en njursinfektion som stör störningar av njurfunktionen.