Vad är tecknen på en myomatös livmoder?

En myomatisk livmoder, där en godartad massa av vävnad som är känd som en myom eller fibroid är närvarande, kanske eller kanske inte har symtom. Huruvida en person upplever symptom beror till stor del på vävnadsmassans storlek och plats. När symtom är närvarande innehåller de oftast ovanliga menstruationsblödningar, bukpress eller smärta, buksvullnad och problem med infertilitet. Myomas placering kan också orsaka sekundära komplikationer som bär sin egen uppsättning symptom.

En kvinna som har en myomatisk livmoder kan uppleva alltför tung, lång eller smärtsam menstruationsblödning. Hon kan också uppleva spotting mellan menstruationsperioderna. Dessa specifika symptom är ofta en indikation på ett submukosalt myom, vilket innebär att massan växer på den inre livmodern, som kallas endometrium. Den överdrivna blödningen från detta tillstånd kan orsaka ett sekundärt fall av anemi där det inte finns tillräckligt med syre i blodet. Anemi har sina egna symtom, inklusive blekhet, trötthet och en andningslöshet.

Ett annat symptom som kan indikera en myomatös livmoder är en känsla av tryck i bukområdet. Beroende på platsen och storleken på myomen kan en kvinna känna som om något pressar på sin rygg, tarm eller blåsan. Om trycket är på blåsan kan detta leda till urinfrekvens. Om myomen pressar på urinröret, blockerar det normala flödet av urin, kan en kvinna ha svårt att urinera trots brådskande känsla. När myomen pressar på tarmen, förutom besväret, kan tillståndet också orsaka förstoppning.

Beroende på storleken och platsen på myomen kan en myomatisk livmoder orsaka svullnad i buken. Detta beror vanligtvis på en utsträckning av livmodern själv. Om svullnaden är mer lokaliserad kan det indikera ett subserosalt myom, vilket betyder att vävnadsmassan ligger på ytterkanten av en kvinnas livmoder.

Infertilitetsproblem kan vara både ett symptom och en komplikation av denna sjukdom. Beroende på platsen för myomen kan det störa korrekt implantation av ett ägg i livmodern. Detta kan göra det svårt för en kvinna att bli gravid. I fall där en kvinna redan är gravid, kan myomen störa blodflödet till moderkakan eller komma i vägen för ett utvecklande foster, vilket resulterar i missfall eller för tidig leverans.

Symptomen på ett myomatöst livmoder, när det är närvarande, liknar symptom på andra förhållanden också. Det är därför viktigt att en kvinna som upplever dessa typer av symtom får dem att utvärderas av en kvalificerad sjukvårdspersonal. Eftersom symtomen kan variera från en person till en annan är det viktigt för en kvinna att noggrant observera förändringar eller oegentligheter, oavsett hur subtilt det är och ge råd till läkaren i enlighet med detta.